Bo Larsson - Om mig

Bo Larsson började som murare redan i tjugoårs åldern med en tvåårig yrkesutbildning. Efter 34 år i branschen har han stor erfarenhet inom murning, betong och kakelarbeten. Han utför jobb åt både privatpersoner och byggfirmor. Bo är behörig för våtrumsarbeten.

Jag erbjuder kvalitativa tjänster inom murning, betong och kakelarbeten. Verksamheten har sin bas i Oviken, strax utanför Östersund, men arbetsområdet sträcker sig runt hela Jämtland.

Jag utför nytillverkning och renoveringar av skorstenar, skorstenskronor, föppna spisar och kåpor, bakugnar, husgrunder, kakelarbeten i badrum och kfök, läggning av skiffergolv och andra skifferarbeten, knäcksten m.m.