Galleri -Arbeten

Galleri:

Skorstenar

Skorstenar muras i vanligt murtegel.

Till galleriHusgrunder

Husgrunderna gjuts i vanlig betong och stålslipas.


Till galleri

Bakugnar

Bakugnarna murar i vanligt tegel och eldfast tegel i valv och botten.


Till galleri

Skiffergolv

Skiffergolven kommer från Skifferbolaget i Offerdal.


Till galleri

Öppna spisar

Öppna spisarna muras i vanligt tegel.


Till galleri

Kåpor

Kåpor muras med multiplatta


Till galleri

Badrum

Badrum på väggarna och klinkel på golven.


Till galleri

Annat

Diverse murning i skiffer och knäcksten från Offerdal


Till galleri