Hej!

Välkommen till murarnbo.se! Murar´n erbjuder kvalitativa tjänster inom murning, betong och kakelarbeten. Verksamheten har sin bas i Oviken, strax utanför Östersund, men arbetsområdet sträcker sig runt hela Jämtland.

Bo Larsson

Jag utför nytillverkning och renoveringar av skorstenar, skorstenskronor, föppna spisar och kåpor, bakugnar, husgrunder, kakelarbeten i badrum och kfök, läggning av skiffergolv och andra skifferarbeten, knäcksten m.m.

Ta en titt på mina arbeten!

Till Galleri...

Murar´n erbjuder kvalitativa tjänster inom murning, betong och kakelarbeten.

Skorstenar

Skorstenar muras i vanligt murtegel.

Till galleri

Skiffergolv

Skiffergolven kommer från Skifferbolaget.

Till galleri

Badrum

Badrum påväggarna och klinkel på golven.

Till galleri

Öppna spisar

Öppna spisarna muras i vanligt tegel.

Till galleri